top of page

ตำแหน่งด้านการตลาดที่ "เงินเดือนสูงที่สุด 5 ตำแหน่ง" มีอะไรบ้าง

อัปเดตเมื่อ 20 มี.ค. 2565

ปัจจุบันมีการก่อตั้งธุรกิจ สินค้าและบริการใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก ในแต่ละวันจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่สายตาผู้บริโภควันละหลายพันหลายหมื่นชิ้น ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น การที่จะทำให้แบรนด์หรือสินค้าเข้าไปอยู่ในสายตาหรือการที่จะให้ผู้บริโภคยอมรับที่จะใช้สินค้าของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหนึ่งในคนที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ นั่นคือหน้าที่ของ "นักการตลาด" ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำการตลาดแบบดั้งเดิมหรือแนวทางการตลาดแบบใหม่ที่นิยมกันมากในปัจจุบันคือ 'การตลาดดิจิทัล' หรือเรียกติดปากว่า การทำการตลาดออนไลน์ นั่นเอง ซึ่งสายงานของการตลาดนั้นแบ่งออกเป็นหลายสายงาน(ซึ่งจะยังไม่พูดในบทความนี้) แต่จะพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้คนหันมาสนใจในอาชีพการตลาดมากขึ้น นอกจากความรู้และความท้าทายในสายงานแล้ว "เงินเดือน" ของนักการตลาดก็จัดว่าเป็นสายอาชีพที่มีเรตเงินเดือนสูงมากทีเดียว

โดยวันนี้ทาง GENIE MARKETINGs จะขอแนะนำ 5 สายงานด้านการตลาดที่เงินเดือนแรง พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหน้าที่ และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งนั้น ให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาเพื่ออัพเงินเดือนได้ในอนาคตต่อไป


การตลาด, การตลาดออนไลน์, digital marketing, marketing1. Digital community manager

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $46,402 หรือ 1,544,722 บาท

หน้าที่หลัก : ผู้จัดการชุมชนมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือบริษัท อีกด้านหนึ่งคือบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของแบรนด์ในทรัพย์สินด้านสื่อออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย บทวิจารณ์ ฟอรัม และอื่นๆ

ทักษะที่ต้องมี : Background in support-related field, Strong soft skills online and in-person, Solid understanding of the organization, Ability to create content ,PR know-how, Social media savvy, Adaptable


2. Social media manager

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $50,391 หรือ 1,677,516 บาท

หน้าที่หลัก : ผู้จัดการด้านโซเชียลมีเดียมีหน้าที่ดูแลและพัฒนากลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์ อาจทำงานในหน่วยงานการตลาดหรือโดยตรงที่บริษัทเพื่อเพิ่มและรักษาสถานะสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ที่วางไว้ แต่ในบริษัทขนาดเล็ก ผู้จัดการโซเชียลมีเดียอาจต้องทำหน้าที่เป็นทีมสร้างคอนเทนต์เพียงคนเดียว ซึ่งรวมถึงการออกแบบกราฟิก การเขียนคำโฆษณา และการตัดต่อรูปภาพและวิดีโอ ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้จัดการโซเชียลมีเดียอาจทำงานร่วมกับหน่วยงานและ/หรือทีมและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเหล่านั้น

ทักษะที่ต้องมี : Copywriting, Graphic design, Customer service, Research skills, Social listening, influencer marketing


3. Public relations manager

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $53,389 หรือ 1,777.319 บาท

หน้าที่หลัก : ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเน้นสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือลูกค้าของบริษัทด้วยเทคนิคการสื่อสารจากตัวโครงการ แผนงาน ความสำเร็จหรือมุมมองขององค์กร โดยหน้าที่หลักของสายงานนี้ได้แก่ การตอบคำถามสื่อ, นำเสนอเรื่องราวสู่สื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

จัดเตรียมงานแถลงข่าว, จ้างและจัดการนักเขียนคำโฆษณาอิสระ นักออกแบบกราฟิก และอื่นๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย, บริหารงบประมาณฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทักษะที่ต้องมี : ด้าน Communication เช่น Content Writing, Written Communication, Writing Blog Posts, Website Copy, Presentation, Journalism, Media Relations, Public Speaking ด้าน Social Media เช่น Virtual Communities, Social Media Analysis, Scheduled Posting, Content Marketing, Content Management Systems (CMS), Digital Marketing และอื่นๆเช่น Collaboration, Project Management


4. Media planner

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $56,111 หรือ 1,867,935 บาท

หน้าที่หลัก : 1. ทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมบัญชีเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การโฆษณาของลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับทีมเอเจนซี่ ลูกค้า และผู้บริโภค เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแคมเปญด้านสื่อโฆษณา 3. ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบสื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและแคมเปญเพื่อทำสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 4. ตรวจสอบสื่อก่อนที่จะทำการโปรโมทสู่กลุ่มผู้บริโภค 5. ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อปรับปรุงและวางแผนในอนาคต

ทักษะที่ต้องมี : In-depth knowledge of offline and online media channels, media planning tools and software, Budget management skills, Negotiation skills, analyze and manage data, communication skills, Organizational skills


5. Content marketing manager

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $57,506 หรือ 1,914,374 บาท

หน้าที่หลัก : ผู้จัดการการตลาดเนื้อหาหรือนักผลิตคอนเทนต์ หน้าที่หลักคือการเพิ่มการเข้าชมเว็บและการรับรู้แบรนด์ผ่านการตลาดเนื้อหาออนไลน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึก "อยากแชร์" หรือแบ่งปันเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและวัดผลกิจกรรมทางการตลาดหลังจากที่ทำการเผยแพร่เนื้อหาไปแล้วซึ่งหน้าที่หลักๆของตำแหน่งนี้ได้แก่ 1. จัดการวางกลยุทธ์เนื้อหาในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ 2. เพิ่มการเข้าชมและการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การขายและการโปรโมตแบรนด์ 3. การออกแบบและใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่เนื้อหา 4. การวัดผลกิจกรรมทางการตลาดเพื่อบปรุงและพัฒนาปรัแคมเปญการตลาดเนื้อหาในอนาคต

ทักษะที่ต้องมี : Content creation skills, Editing skills, Deep understanding of sales funnels, Planning skills, Research skills, SEO skills, Content and Copywriting promotion skills, Data analysis skills
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page